Πιστοποιητικά & χρήσιμοι σύνδεσμοι

Η παρακάτω ενότητα παρέχει πιστοποιητικά και αποτελέσματα δοκιμών για τα προϊόντα NANO4LIFE EUROPE L.P.®.

 

Επιλέξτε την απαιτούμενη κατηγορία.

Κάντε κλικ εδώ για να κάνετε λήψη ενός διαδραστικού βιβλίου πιστοποίησης για όλα τα προϊόντα Nano4Life.

1

WORLD FIRST PENCIL HARDNESS TEST 10H

Test report fro SGS institution 

Language:English

SGS.jpg

3

PENCIL HARDNESS TEST 9H

Test report fro SGS institution 

Language:English

SGS.jpg

2

FOOD SAFE APPROVED FOR NANODIAMOND LINE of products according to Regulation (EC) Νο 1935/2004c and the Commission Regulation (EU) Νο. 10/2011

Test report from CBA GmbH  institution 

Language:English

cba_logo.png

4

ALKALI  RESISTANCE  ISO JIS K5400  TEST METHOD FOR PAINTS

Test report from SGS institution 

Language:English

5

ACID   RESISTANCE  ISO JIS K5400  TEST METHOD FOR PAINTS

Test report from SGS institution 

Language:English

6

SALT WATER   RESISTANCE  ISO JIS K5400  TEST METHOD FOR PAINTS

Test report from SGS institution 

Language:English

HEAVY METAL ANALYSIS  ISO JIS ASTM F963 - 08 STANDARD CONSUMER SAFET SPECIFICATION FOR TOY SAFETY

Test report from SGS institution 

Language:English

SGS.jpg

7

SGS.jpg
SGS.jpg
SGS.jpg

CONCRETE DEPTH OF PENETRATION OF WATER UNDER PRESSURE

Test report for NANO4-STONE by A.P.E.B. according to din  EN 12390 8 2009

Language: English

8

FOOD SAFE APPROVED BY FDA U.S.A. Standards from  Intertek Wilton Institution

FDA overall migration analysis of Nano4life SiO2 easy to clean product line.

Language: English

9

fda.jpg
apeb.jpg

10

ECO PASSPORT from the HOHENSTEIN Textile Testing Institute GmbH & Co .

Eco Passport   (PDF)

Language: English

Eco+signal.jpg
OEKO_100_RGB_ENGLISH.jpg

11

10.Artificial weathering with fluorescent UV lamps according to ISO11507, method A for different coatings on sandstone

Test Reports for NANO4-STONE by Polymer Service GmbH Institute  (PDF)

Language: English

PSM.jpg

12

Artificial weathering with fluorescent UV lamps according to ISO11507, method A for coating on textile

Test Reports for NANO4-PREMIUMTEXTILE by Polymer Service GmbH Institute  (PDF)

Language: English

PSM.jpg

13

Environmental Protection Authority by New Zealand Govermend

Determitation of the Status of Concentrate product (PDF)

Language: English

epa singapore.jpg

14

Deternination of resistance to water penetration. Test under hydrostatic pressure

UNE-EN 20811:1993

Language: English

TECHNALIA.jpg

15

14.Determination of the fabric resistance to wetting (spray test)

UNE-EN ISO 4920:2013

Language: English

TECHNALIA.jpg

16

Water vapour permeability (Transpirability)

BS 7209:1990

Language: English

TECHNALIA.jpg

17

Colour fastnes to antificial light: Xenon arc fading lamp test (24 hours)

UNE_EN ISO 105-BO2:2013

Language: English

TECHNALIA.jpg

18

Thermal Resistance

UNE-EN 31092:1996

Language: English

TECHNALIA.jpg

19

Deternination of resistance to stains

UNE-EN ISO 10545-14:1998

Language: English

TECHNALIA.jpg

20

Determination of resistance to surface abrasion

UNE-EN ISO 10545-7:1999

Language: English

TECHNALIA.jpg

 

1

21

Impermeability test

UNE-EN 539-12007

Language: English

TECHNALIA.jpg

22

Repellency and Color Stability Study from the TDResearch Institude Canada : 

Contact Angle Study for fabric repellant (PDF)

Language: English

23

National Environmental Agency Singapore

Poposed use of industrial premises (PDF)

Language: English

epa new zealand.jpg

24

Exposure to fluorescent UV lamps according to ISO 11507, Method A 

Nano4-stone and Nano4-premiumtextile (PDF)

Language: English

PSM.jpg

25

Exposure to fluorescent UV lamps according to ISO 11507, Method A 

Nano4-glassceramic (PDF)

Language: English

PSM.jpg