Ας οικοδομήσουμε έναν πιο ευήμερο κόσμο

Τα προϊόντα NANO4LIFE® διαιρούνται σε τρεις κατηγορίες για:

 

  1. Πορώδεις επιφάνειες

  2. Μη πορώδεις επιφάνειες

  3. Υφαντικές επιφάνειες.


Κάντε κλικ σε κάθε εικόνα (παρακάτω) για να κατανοήσετε πώς λειτουργεί. 

Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα

NANO4-TEXTILE
NANO4-TEXTILE

UNDER MICROSCOPE
UNDER MICROSCOPE

COATED FABRICS FEATURES
COATED FABRICS FEATURES

NANO4-TEXTILE
NANO4-TEXTILE

1/7
 

Πορώδεις επιφάνειες

COATING POROUS SURFACES
COATING POROUS SURFACES

UNPROTECTED COATED SURFACES
UNPROTECTED COATED SURFACES

COATED SURFACE RESISTS RAIN
COATED SURFACE RESISTS RAIN

COATING POROUS SURFACES
COATING POROUS SURFACES

1/4
 

Μη πορώδεις επιφάνειες

NON POROUS COATED SURFACES
NON POROUS COATED SURFACES

SEE POROUS ON GLOSSY SURFACES
SEE POROUS ON GLOSSY SURFACES

EASY TO CLEAN FOR A COATED SURFACE B
EASY TO CLEAN FOR A COATED SURFACE B

NON POROUS COATED SURFACES
NON POROUS COATED SURFACES

1/11